Structura organizatorică divizionară

Structura organizațională divizionară împarte angajații în segmente care corespund anumitor produse, servicii sau piețe. Fiecare divizie se bucură de un anumit grad de autonomie, completată cu unități funcționale precum operațiuni, personal, departamente de marketing și cercetare și dezvoltare concepute să se concentreze pe piețe și linii de produse specifice. Această structură organizațională este potrivită pentru întreprinderile care operează lanțuri de magazine și filiale în țară și la nivel internațional.

Luarea deciziilor

Structura divizionară descentralizează procesul decizional, stabilește modele clare de responsabilitate și îmbunătățește coordonarea. Facilitează delegarea puterii între unitățile divizionare ale societății-mamă și în cadrul diviziilor. Aceasta elimină obstacolele birocratice caracteristice ierarhiei organizaționale centralizate. Structura organizatorică divizionară facilitează unitățile de afaceri să ajusteze operațiunile, să formuleze strategii și să personalizeze specificațiile produsului în funcție de condițiile de piață predominante în zonele lor de jurisdicție. Acest lucru este deosebit de important în mediile de piață instabile, unde poate fi necesar un răspuns urgent pentru a răspunde condițiilor de piață în schimbare.

Mediu de lucru

Structura creează un mediu de lucru colaborativ pentru angajați din diferite domenii de specializare pentru a împărtăși idei și a spori abilitățile individuale. Specializarea și descrierile clare ale posturilor permit angajaților să-și optimizeze abilitățile și cunoștințele cu privire la liniile lor de produse respective. Mediul de lucru de susținere oferă angajaților oportunitățile de a obține o mai mare recunoaștere și oportunități de promovare. Acest lucru îmbunătățește performanța și, în general, productiv organizației de afaceri.

Cultură

Structura divizionară permite companiilor cu filiale internaționale să factorizeze diferențele culturale în managementul organizațional, furnizarea serviciilor și strategiile de producție. Este mult mai ușor pentru o divizie să creeze un mediu multicultural prietenos, care să ia în considerare atât nevoile personalului străin, cât și al celui local. Mai mult, diviziile din locații internaționale sunt capabile să reflecte considerații culturale în proiectarea, comercializarea și distribuția produselor pentru a se asigura că sunt în concordanță cu așteptările populației locale.

Rezervări

Statutul autonom al diviziilor poate duce la duplicarea funcțiilor și a resurselor în cadrul organizației mai mari. Acest lucru afectează economiile de scară în funcțiile diviziunilor și întinde excesiv capacitățile globale de resurse ale companiei. Segmentarea organizației de-a lungul liniilor de produse creează limite între divizii, iar acest lucru va duce probabil la o coordonare slabă între unități și va împiedica integrarea între liniile de produse. Delegarea autorității poate duce la pierderea controlului de către entitatea mamă asupra gestionării și operațiunilor diviziilor.